Comment on page

Bảng giá địa điểm homestay, khách sạn

Áp dụng cho các loại hình homestay, khách sạn

Tin thường

Loại tin
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Tin thường
dùng thử miễn phí
270.000đ
480.000đ
900.000đ

Tin nâng cao

Loại tin
1 tuần
2 tuần
1 tháng
3 tháng
Yêu thích
105.000đ
210.000đ
405.000đ
1.200.000đ
Tài trợ
168.000đ
336.000đ
648.000đ
1.920.000đ

Gói combo dành cho homestay, khách sạn

Combo 1
Combo 2
Combo 3
900.000đ
1.200.000đ
1.500.000đ
Hỗ trợ bài viết (*)
Hỗ trợ bài viết (*)
Hỗ trợ bài viết (*)
Tin thường: 12 tháng
Tin thường: 12 tháng
Tin thường: 12 tháng
Tin yêu thích: 1 tháng
Tin tài trợ: 1 tháng
(*) Bài viết có độ dài 500-1000 chữ, bao gồm 5 -10 hình ảnh do khách hàng cung cấp. Tripzone viết bài và bàn giao vào tài khoản của khách hàng mở tại Tripzone để quản lý.