Bảng giá địa điểm homestay, khách sạn

Áp dụng cho các loại hình homestay, khách sạn

Tin thường

Loại tin

1 tháng

3 tháng

6 tháng

1 năm

Tin thường

dùng thử miễn phí

270.000đ

480.000đ

900.000đ

Tin nâng cao

Loại tin

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

Yêu thích

105.000đ

210.000đ

405.000đ

1.200.000đ

Tài trợ

168.000đ

336.000đ

648.000đ

1.920.000đ

Gói combo dành cho homestay, khách sạn

Combo 1

Combo 2

Combo 3

900.000đ

1.200.000đ

1.500.000đ

Hỗ trợ bài viết (*)

Hỗ trợ bài viết (*)

Hỗ trợ bài viết (*)

Tin thường: 12 tháng

Tin thường: 12 tháng

Tin thường: 12 tháng

Tin yêu thích: 1 tháng

Tin tài trợ: 1 tháng

(*) Bài viết có độ dài 500-1000 chữ, bao gồm 5 -10 hình ảnh do khách hàng cung cấp. Tripzone viết bài và bàn giao vào tài khoản của khách hàng mở tại Tripzone để quản lý.

pageHướng dẫn tạo bài giới thiệu homestay, khách sạnpageBảng giá địa điểm quán cà phê, nhà hàngpageBảng giá địa điểm dành cho Tour

Last updated