Comment on page

Bảng giá địa điểm dành cho Tour

Áp dụng cho Hướng dẫn viên du lịch, Công ty du lịch

Tin thường

Loại tin
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Tin thường
dùng thử miễn phí
180.000đ
320.000đ
600.000đ

Tin nâng cao

Loại tin
1 tuần
2 tuần
1 tháng
3 tháng
Yêu thích
70.000đ
140.000đ
270.000đ
800.000đ
Tài trợ
112.000đ
224.000đ
432.000đ
1.280.000đ