Comment on page

Bảng giá địa điểm quán cà phê, nhà hàng

Áp dụng cho quán cà phê, nhà hàng và các địa điểm khách thuộc mục Check--in tại Tripzone

Tin thường

Loại tin
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Tin thường
dùng thử miễn phí
180.000đ
320.000đ
600.000đ

Tin nâng cao

Loại tin
1 tuần
2 tuần
1 tháng
3 tháng
Yêu thích
70.000đ
140.000đ
270.000đ
800.000đ
Tài trợ
112.000đ
224.000đ
432.000đ
1.280.000đ

Gói Combo dành cho quán cà phê, nhà hàng

Combo 1
Combo 2
Combo 3
600.000đ
800.000đ
1.200.000đ
Hỗ trợ bài viết (*)
Hỗ trợ bài viết (*)
Hỗ trợ bài viết (*)
Tin thường: 12 tháng
Tin thường: 12 tháng
Tin thường: 12 tháng
Tin yêu thích: 1 tháng
Tin tài trợ: 1 tháng
(*) Bài viết có độ dài 500-1000 chữ, bao gồm 5 -10 hình ảnh do khách hàng cung cấp. Tripzone viết bài và bàn giao vào tài khoản của khách hàng mở tại Tripzone để quản lý.