Hướng dẫn tạo bài giới thiệu Tour

Chuyên mục tour bao gồm các bài viết giới thiệu về Hướng dẫn viên du lịch và các công ty du lịch. Bạn có thể khởi tạo địa điểm hoàn toàn miễn phí theo các bước sau

Để tạo bài giới thiệu tour, bạn truy cập vào bảng điều khiển và chọn Tạo mới địa điểm -> Tour

Bước 1: Thông tin cơ bản

Tiêu đề:

Loại hình: Chọn loại hình check-in phù hợp

  • Hướng dẫn viên du lịch

  • Công ty du lịch

Vị trí: Nhập vị trí theo địa điểm của bạn

Bản đồ: Vị trí sẽ tự xác định theo thông tin vị trí bạn đã nhập. Bạn cũng có thể kéo biểu tượng định vị đến vị trí mong muốn

Bước 2: Mô tả đặc điểm

Hình ảnh: Nhập ảnh đại diện và hình ảnh khác cho địa điểm của bạn

Mô tả: Bạn có thể viết bài, nhúng hình ảnh, video hay các liên kết

Bảng giá chi tiết: Nhập bảng giá chi tiết các sản phẩm dịch vụ bạn cung cấp đến khách hàng

Bước 3: Nhập thông tin liên hệ

Bước 4: Chọn gói đăng tin

Bạn có thể khởi tạo địa điểm hoàn toàn miễn phí. Khi địa điểm được phê duyệt, bạn có thể mua các gói tài trợ, yêu thích để địa điểm xuất hiện ở vị trí tốt hơn

Sau khi nhập đầy đủ các bước, bạn kiểm tra lại và bấm hoàn tất để Tripzone phê duyệt

pageBảng giá địa điểm dành cho Tour

Last updated