Comment on page

Hướng dẫn tạo bài giới thiệu địa điểm check-in

Chuyên mục check-in bao gồm các bài viết giới thiệu về địa điểm du lịch, quán cà phê, nhà hàng. Bạn có thể tạo bài viết của riêng mình để giới thiệu địa điểm đến khách hàng
Để tạo mới địa điểm check-in, bạn truy cập vào bảng điều khiển và chọn Tạo mới địa điểm -> Check-in
Chọn nút tạo mới địa điểm
Chọn mục Check-in và bấm tạo mới

Bước 1: Thông tin cơ bản

Tiêu đề:
Loại hình: Chọn loại hình check-in phù hợp
  • Quán cà phê
  • Nhà hàng
  • Khu vui chơi
Giá bán cao thấp nhất, cao nhất: Giá bán sản phẩm, dịch vụ của bạn
Vị trí: Nhập vị trí theo địa điểm của bạn
Bản đồ: Vị trí sẽ tự xác định theo thông tin vị trí bạn đã nhập. Bạn cũng có thể kéo biểu tượng định vị đến vị trí mong muốn

Bước 2: Mô tả đặc điểm

Hình ảnh: Nhập ảnh đại diện và hình ảnh khác cho địa điểm của bạn
Mô tả: Bạn có thể viết bài, nhúng hình ảnh, video hay các liên kết
Bảng giá chi tiết: Nhập bảng giá chi tiết các sản phẩm dịch vụ bạn cung cấp đến khách hàng

Bước 3: Nhập thông tin liên hệ

Nhập thông tin liên hệ và các liên kết khác để khách hàng dễ dàng tiếp cận

Bước 4: Chọn gói đăng tin

Chọn gói tin và thời gian đăng tin phù hợp
Bạn có thể khởi tạo địa điểm hoàn toàn miễn phí. Khi địa điểm được phê duyệt, bạn có thể mua các gói tài trợ, yêu thích để địa điểm xuất hiện ở vị trí tốt hơn
Sau khi nhập đầy đủ các bước, bạn kiểm tra lại và bấm hoàn tất để Tripzone phê duyệt